Địa chỉ: Xã Xuân Cảnh-Thị Xã Sông Cầu-Phú Yên
Điện thoại: 0257.3722129
 10/08/17  Hoạt động & Sự kiện  327
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoaị, các  môn học thể chất ngoài trời nhằm  tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và học hỏi một cách có hiệu quả nhất