Địa chỉ: Xã Xuân Cảnh-Thị Xã Sông Cầu-Phú Yên
Điện thoại: 0257.3722129

Hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp trường" năm học 2017-2018